Kvillebäcken

Kvillebäcken

I Kvillebäcken på centrala Hisingen utvecklas en helt ny stadsdel med över 2 000 nya bostäder i form av både hyres- och bostadsrätter samt butiker och service.
En levande stadsdel med förutsättningar för ett boende med korta avstånd, goda allmänna kommunikationer, cykelvägar och ett mänskligt gaturum med gott om mötesplatser.
Ett konsortium bestående av Ivar Kjellberg Fastighets AB, Derome, HSB, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling bebygger området med start 2011 till 2019.

Ivar Kjellberg har färdigställt 97 hyreslägenheter med inflyttning år 2013 och 81 hyresrätter med inflyttning år 2016. En bostadsrättsföreningen med 121 bostadsrätter har bildats, uppförts och sålts med inflyttning år 2016.
Totalt har Ivar Kjellberg byggt 299 bostäder i Kvillebäcken.

Mer information om Kvillebäcken hittar du på hemsidan kvillebacken.se.