Kvillebäcken

KvillebäckenI Kvillebäcken på centrala Hisingen planeras för 2 000 nya bostäder i form av både hyres- och bostadsrätter samt butiker och service.
En levande stadsdel med förutsättningar för ett boende med korta avstånd, goda allmänna kommunikationer, cykelvägar och ett mänskligt gaturum med gott om mötesplatser. Detaljplanen för området är klar och ett konsortium bestående av Ivar Kjellberg Fastighets AB, Derome, HSB, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling bebygger området med start 2011.

Mer information om Kvillebäcken hittar du på hemsidan kvillebacken.se.