Jungmansgatan

Jungmansgatan

Upprustningen är igång

På Jungmansgatan 15-25 pågår nu upprustning och tillbyggnad av vår fastighet.
Här finns idag 92 lägenheter där vi renoverar stammar, vattenledningar samt ventilationsschakt och sätter in nya kök och badrum. Lägenheter renoveras med kvarboende hyresgäster. För att öka tryggheten monterar vi säkerhetsdörrar till alla lägenheter och installerar postboxar. Vi fräschar även upp trapphusen och uppgraderar hissarna.

I samband med renoveringen bygger vi på fastigheten med två våningar och kommer då att tillföra ytterligare 32 nya lägenheter till Linnéstaden. Då detta är ett populärt område som många vill bo i är vi glada över att ha fått möjligheten till att skapa fler bostäder just här.

Arbetet beräknas pågå i drygt två år och avslutas med en gårds- och garagerenovering.
Vi genomför projektet tillsammans med vårt egna byggbolag, Ivar Kjellberg Byggnads AB.