Jungmansgatan

Jungmansgatan

Upprustningen och tillbyggnad

På Jungmansgatan 15-25 är upprustning och tillbyggnad av vår fastighet färdigställd våren 2018.
Det finns 92 lägenheter där vi renoverat stammar, vattenledningar samt ventilationsschakt och satt in nya kök och badrum. Lägenheterna har renoverats med kvarboende hyresgäster. För att öka tryggheten har vi bytt till säkerhetsdörrar, installerat postboxar och bytt belysning.

I samband med renoveringen byggs fastigheten på med två våningar och tillförs 32 nya lägenheter till Linnéstaden.

Arbetet startade hösten år 2016 och pågick i olika etapper till våren 2018. Projektet avslutas med en gårds- och garagerenovering under hösten och vintern 2018.
Vi genomför projektet tillsammans med vårt egna byggbolag, Ivar Kjellberg Byggnads AB.