Miljöklokskap

KlokskapVår gemensamma miljö är en ständigt lika aktuell och viktig fråga. Vi har genomfört en grundläggande miljöutbildning av personalen med hjälp av Ekosofia AB.

I projektet ville vi säkerställa vårt systematiska arbete på att undvika alla skadliga, miljöpåverkande effekter inom vår egen förvaltning och byggverksamhet samt de företag vi samarbetar med.

Miljöarbetet i ett längre perspektiv

Vi strävar också efter att värna vår miljö genom aktiva val av rätta produkter och metoder. Riktlinjerna är fastlagda och vi känner oss nu än mer förberedda att verka för ett bra miljötänkande på alla plan.
Vi är certifierade enligt ISO 14001:2004.
”På rätt spår för en bättre miljö” är en göteborgsvitsig slogan, som sedan många år pryder långsidorna på våra spårvagnar.
Vi har sedan en tid tillbaka ett samarbete med göteborgsföretaget Ekosofia AB om lämpliga former för det fortsatta miljöarbetet inom företagen.
Ekosofia AB verkar för miljöarbete i företag och organisationer. Målet är att genom ökat miljömedvetande skapa såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar.
Det innebär bl a rent praktiskt att påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med t ex hyresgäster, leverantörer, andra företag, myndigheter och organisationer för en hållbar miljöutveckling.

Miljöklokskap
Ekosofi är ett begrepp som lanserades av den norske filosofen Arne Naess i slutet av 1960-talet. Ordet är sammansatt av eko (dvs sambandet mellan människan och miljön) och sofi, som på grekiska betyder vishet. Ekosofi står alltså för ekologisk vishet, miljömedvetenhet.