Koncernen

Ivar KjellbergKoncernen Ivar Koncernen Ivar Kjellberg AB har en omsättning på ca 550 – 650 Mkr per år.

Moderbolaget äger 100 % av Ivar Kjellberg Fastighets AB. Detta bolag äger och förvaltar 42 fastigheter om totalt 119 000 kvm.
Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 350 välbelägna bostadslägenheter i Göteborg samt
ungefär 17 000 kvm kommersiella lokaler och ca 690 garage- och parkeringsplatser.
Bolaget är en aktiv byggherre för nyproduktion av bostäder i såväl hyresrätts- som bostadsrättsform samt beträffande förädling i fastighetsbeståndet.

Ivar Kjellberg AB äger också 50 procent av Aranäs.
Aranäs äger ca 45 fastigheter i Kungsbacka kommun om totalt ca 231 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 2 100 bostadslägenheter samt ungefär 80 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Kungsbacka jämte garage- och parkeringsplatser.
Kungmässanköpcentrum utgör närmare 35 000 kvm plus en omfattande utbyggnad under 2018-2019.

Aranäs har vidare strategiskt belägen råmark om ca 796 000 kvm.

Aranäs är en aktiv byggherre för nyproduktion av bostäder i såväl hyresrätts- som bostadsrättsform liksom för nyproduktion av lokaler i Kungsbacka.
Därtill kommer förädling av fastighetsbeståndet.

Moderbolaget äger 100 % av Ivar Kjellberg Byggnads AB som är verksamt i hela Göteborgsregionen. Byggbolaget har svarat för all vår nyproduktion i Vegastaden och Kvillestaden samt för omfattande totalåtagande under den aktiva ombyggnads- och moderniseringsperioder om ca 225 fastigheter och ca 3 000 lägenheter.
Vi har under senare år färdigställt ett antal nybyggnadsprojekt i partneringform/samverkansavtal och ett antal påbyggnads- och ombyggnadsprojekt med kvarboende.
Ombyggnad av kulturfastigheter, kontorshus, omfattande badrumsrenoveringar, vindsinredningar, butiksinredningar, och vårdlokaler och förskola är andra exempel på vår breda verksamhet.
Byggverksamheten är idag främst inriktad på externa uppdragsgivare.
Bolaget har ca 40 – 50 medarbetare och omsätter ca 150 – 200 Mkr årligen.
För information om verksamhet och ekonomisk utveckling hänvisar vi till årsredovisning för respektive bolag och år.