Företagsfakta

Ivar J Kjellberg

Ivar J. Kjellberg

Ivar Kjellberg Fastighets AB grundades 1932 av byggmästare Ivar J. Kjellberg. Han startade sitt byggföretag i liten skala där målet inte var volymtillväxt utan att skapa hus han kunde vara stolt över.

Goda relationer är lika viktiga för oss idag som de var för Ivar J. Kjellberg. Det gäller inte bara våra medarbetare och kunder utan också förhållandet till konsulter, entreprenörer, leverantörer, kommuner, myndigheter och kreditgivare. Familjeföretagsarvet innebär kontinuitet, ansvar och stabilitet, vilket leder bort från snabba affärer och kortsiktigt tänkande.

Ivar Kjellberg är ett medelstort fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat på bostadsförvaltning. För oss känns det tryggt och långsiktigt att äga den här typen av fastigheter. Därför har vi också ett djupt engagemang i det som är centralt för vår affärsidé, nämligen omtanken om våra kunder, hyresgästerna.

Vi tror på hyresrätten som boendeform och vi vill vara med och utveckla hyresrätten genom en aktiv bostadsförvaltning. Det betyder inte att vi är främmande för bostadsrätter. Vi är gärna med och uppför bostadsrätter som gillas av dagens marknad och som håller i längden.

Förvaltning är inte bara vår profession, det är också vår passion. Vi kan fastighetsförvaltning och vi trivs med detta. Därför är viljan stor hos oss alla att göra något positivt, att utveckla verksamheten och att ligga i framkant när det gäller klokt nytänkande. Allt utgår från att vi vill ha nöjda kunder som trivs med oss. Vi skall tillfredställa kundens krav, behov och önskemål och helst överträffa förväntningarna. Grundinställningen till hög kvalitet är att vi skall göra rätt från början.

Vår affärsidé:

Ivar Kjellberg Fastighets AB skall erbjuda och hyra ut kundanpassade bostäder och lokaler i Göteborgsregionen.
Vårt rättesnöre är hög kvalitet i produkter och tjänster.
Vårt program skall ge goda och trygga hem för de boende och kundnytta för lokalhyresgästerna.
Företaget har utsetts till ”Årets fastighetsägare i Sverige”.

De fastigheter vi förvaltar vill vi förädla i takt med tiden för vi avser att äga dem och ta ansvar under en lång tid. Det är en del av vår affärsidé.

Ivar Kjellberg Fastighets AB är medlem i:

  • Sveriges Fastighetsägare Göteborg Första Regionen
  • FCH – Fastighetsägare Centrala Hisingen
  • Västsvenska Handelskammaren