Berättaren

Nu är det drygt hela 85 år sedan företaget startade.
En lång tid av tradition och händelser men också kontinuerlig utveckling.
”Berättaren 2018” är inte en heltäckande årsredovisning utan vill ge en övergripande bild över vår verksamhet i koncernen Ivar Kjellberg AB.  Berättaren är årligt återkommande.

Vill du veta mer om oss hittar du mer information här på vår hemsida eller varför inte ta en personlig kontakt med någon av oss.

Med hälsningar

Hans Kjellberg   Angelica Kjellberg   Jessica Frohagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på berättaren för att ta del av årets upplaga!