Linnéstaden

I Linnéstaden förvaltar vi fyra fastigheter. I området finns ett stort varierande utbud av service, handel och restauranger. Stadsdelen har utvecklats till en levande stadsdel och mycket attraktiv för såväl boende som entreprenörer. Väl fungerande kollektivtrafik och bra skyltlägen.

Fastigheterna på Kastellgatan/Majorsgatan och Olivedalsgatan/Vegagatan har mindre butikslokaler med bra skyltmöjligheter. Storleken varierar från 25 till 75 kvm.
I våra fastigheter på Vegagatan och Jungmansgatan finns kontorslokaler med ytor från 75 till 500 kvm. Här finns tillgång till varmgarage i direkt anslutning till lokalerna.