Kvillestaden

Kvilletorget, Hisingens äldsta torg är ett fint torg med en stor parkliknande lekplats i mitten. Torget omges av vackra landshövdingehus i pastellfärger som ger ett gemytligt intryck. Parkeringsmöjligheterna vid torget är goda och likaså finns kollektivtrafik i anslutning till torget.

Ivar Kjellberg Fastighets AB äger och förvaltar 535 av totalt ca 3 000 lägenheter i Kvillestaden.

Bebyggelsen på Hisingen reglerades av den lokala byggnadsstadgan innan Lundby införlivades med Göteborg. Stadsingenjören Albert Lilienberg upprättade år 1919 en plan för Kvillestadens utbyggnad. Planerna har under åren förändrats en del.
Under 30-talet justerades den ursprungliga planen av Uno Åhrén och denne lade grund för några så kallade funkishus.
Under 70-talet ändrades stadsplanen kring Kvilletorget bl a med syfte att bevara landshövdingehusen. Genom bränder har de flesta husen ersatts med landshövdingehusen som förebild. Landshövdingehusen dominerar då brandrisken förr var ett stort hot och dessa ansågs säkra med sin stengrund.
Mer information om Kvillestaden.

Kvillestaden