Kvillebäcken

Kvillebäcken är en ny stadsdel som växer fram mycket centralt på Hisingen.
I dagsläget har vi 97 färdigställda lägenheter i området som var inflyttningsklara under 2013.
I vår etapp 2 kommer 81 hyreslägenheter, en förskola samt tre verksamhetslokaler att färdigställas.
Inflyttning kommer att ske succesivt för bostäderna med start våren 2016 och lokalerna är inflyttningsklara i oktober 2016.
Lokalerna ligger i söderläge vid ett litet torg längst det livligt utnyttjade stråket Långängen.
Lokalernas ytor är mellan 42 – 61 kvm och är utrustade med toalett och ett litet pentry.
Lokalerna på G:a Tuvevägen 7B och 7C kan ev slås ihop till en större lokal på ca 113 kvm.
Lokalen på Långängen 3B har ca 15 kvm förgårdsmark mot torget .
Lokalerna är ej lämpade för restaurangverksamhet men annars är vi öppna för olika förslag till verksamheter som kan vara positiva för området.
Är du intresserad av att hyra en lokal eller få mer information kontakta Margareta Mattsson på telefon 031-799 84 35 eller maila margareta.mattsson@kjellberg.se

Planlösningar för respektive lokal finns om du klickar på länkarna ovan.

Kvillebäcken

Kvillebäcken