Lokaler

Kommersiella hyresgäster har andra önskemål än de som hyr en bostad av oss. Här vistas människor som skall prestera bra resultat och samtidigt trivas på sin arbetsplats. Inredning, ljud, ljus och luft spelar stor roll för människorna som skall arbeta här. I grunden är vår inställning densamma oavsett vem som hyr av oss. Kvalitet, service, funktion och trivsel är alltid lika betydelsefullt.

Närområdet viktigt för affärerna
Vi kan inte påverka fastighetens läge, men väl lokalens utformning och anpassning till den verksamhet som skall ske där. Våra kommersiella lokaler skall skapa största möjliga nytta för rätt hyresgäst, som ofta har nära anknytning till det område där lokalen ligger. Därför är det extra viktigt att se närområdet som en del i något större.

Levande miljöer dygnet runt
Vi lägger stor vikt vid att miljön runt våra kommersiella lokaler skall vara optimal. Läget för lokalen, entréns utformning och skyltning kan vara viktigt för hur verksamheten skall utveckla sig. Likaså påverkar IT-struktur, tillfartsvägar, parkeringsmöjligheter och allmänna kommunikationer hur attraktiv en kommersiell lokal är. Därför arbetar vi ständigt med dessa frågor, både internt och tillsammans med kommunen och berörda myndigheter.

Fokus på kvalitet och miljö
Även om kvalitetstänkandet och omsorgen om miljön så att säga ligger i vår företagshistoria måste vi säkerställa att dessa frågor ständigt hålls aktuella. Det gäller naturligtvis såväl kommersiella lokaler som hyresrätter. Vi är kvalitets och miljö certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004, vilket bildar bas i vårt utvecklingsarbete. Därmed har vi skapat den formella ordning som behövs. Men det är bara genom personligt engagemang, vilja och kreativitet som vi kan nå de verkliga resultaten ute i samhället i allmänhet och hos våra kunder i synnerhet.