Inför inflyttning och avflyttning

FlyttInflyttning till nya lägenheten
Gör flyttanmälan i god tid före flytten så din post kommer rätt. Anmälan gör du enklast på adressandring.se eller via telefon 020-97 98 99. För att en anmälan ska gå igenom måste du ange kommunens fyrsiffriga lägenhetsnummer som står på baksidan av ditt hyresavtal, t ex 1201. Du måste själv anmäla ändrad adress till föreningar, banker, försäkringsbolag, tidningar osv.

Innan du flyttar in i lägenheten måste du teckna ett el-abonnemang gällande hushållselen och avsluta ditt gamla abonnemang på din förra adress. Kontakta Göteborgs energi som är nätleverantör, goteborgenergi.se alternativt telefon 031-62 60 00. Du måste också anmäla flytt av ditt telefon- och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av el, telefon och internet för mer information.

Du som hyresgäst måste ha en hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring och en skada eller olycka inträffar, kan det få mycket tråkiga konsekvenser för dig som hyresgäst, men också för dina grannar. Du kan också drabbas hårt om någon annan, till exempel en granne gör ett misstag. Om du får rökskador på dina tillhörigheter på grund av någon annans misstag får du själv stå för skador och kostnader för ditt eget lösöre om du inte har en hemförsäkring.

När det börjar närma sig flytt till den nya lägenheten kallas in- och avflyttande hyresgäst till en funktionsbesiktning, detta sker brevledes och cirka 14 dagar innan den 1:e i månaden. Om den 1:e infaller på en helgdag, sker inflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. Avflyttande hyresgäst lämnar över alla nycklar och fastighetsskötaren går igenom lägenheten och tittar så att det inte finns några skador och att lägenheten är väl flyttstädad.

Fastighetsskötaren sätter upp din namnskylt och informerar om huset och gemensamma utrymmen. Lägenheten är en bostad och därför tillåter vi inga lappar eller dekaler på våra lägenhetsdörrar, exempelvis företagsnamn. En sambo som bor med i lägenheten och inte står med på hyresavtalet får bo med c/o adress.

Hyresavier kommer i brevlådan inför varje kvartal. Första hyresavin skickas till dig i god tid innan förfallodatum, som är den siste i månaden och hyran betalas i förskott per månad. T ex hyran för juli månad skall betalas siste juni. Tänk på att använda angivet OCR nummer för respektive månad.

När man flyttar blir det alltid skräp, flyttkartonger, wellpapp och kanske grejer man ångrar att man tog med sig. Detta får inte slängas i det gemensamma soprummet utan måste köras iväg till närmsta återvinningscentral.

När du flyttar ifrån lägenheten
Det kan ju hända att du av någon anledning väljer att flytta från oss. Uppsägningen måste vara skriftligen och oss tillhanda innan sista vardagen i månaden och 3 månaders uppsägningstid gäller. Vid dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter att hyresgästen har avlidit, annars är det 3 månader som gäller. Detta enligt hyreslagen.

Den första besiktningen som sker är en förbesiktning och den sker strax efter att du har sagt upp lägenheten. Den gör vi för att få kännedom om lägenhetens skick och eventuella skador i lägenheten som behöver åtgärdas. Om det är skador orsakade av dig och som du vill åtgärda, gör vi en ombesiktning cirka 1 månad innan du flyttar ifrån lägenheten.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för tilltänkta intressenter, så glöm inte att ange telefonnummer på uppsägningen som vi kan lämna ut till intressenter.

Gör en flyttanmälan till din nya bostad i god tid och glöm inte att avsluta dina abonnemang för din gamla lägenhet.

När det börjar närma sig flytt från lägenheten kallas du och inflyttande hyresgäst till en funktionsbesiktning, detta sker brevledes och cirka 14 dagar innan den 1:e i månaden. Om den 1:e infaller på en helgdag, sker avflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. När du flyttar ska du lämna lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats väl flyttstädad. Checklista för avflyttningsstädning finns till din hjälp.

Den sista besiktningen är en funktionsbesiktningen, där går fastighetsskötaren igenom lägenheten och ser över så att det inte finns några skador och att lägenheten är väl flyttstädad och därefter återlämnas alla nycklar som hör till lägenheten.

Om du inte kan närvara på funktionsbesiktningen på avflyttningsdagen kan du lämna in nycklarna på respektive Boservice eller på kontoret på Jungmansgatan 15 före klockan 12.00 samma dag. Meddela fastighetsskötaren.

Glöm inte att ta med allt skräp och släng på närmsta återvinningsstation.

tillbaka till pärmindex