Fastighetens gemensamma utrymmen

Entrén och trapphuset
För allas trevnad vill vi ha det rent och snyggt i våra entréer och trapphus, om alla hjälps åt så trivs alla våra hyresgäster bättre. All information från oss lämnas direkt i din brevlåda på vårt brevpapper. Om du inte vill ha reklam till lägenheten finns etiketten ”ingen reklam tack” att fästa på brevlådan till lägenhetsdörren. Den finns på kontoret Jungmansgatan 15 eller på Boservice. Vi skickar gärna en till dig.

MiljörumDet gemensamma trapphuset, entréer, källargångar och övriga utrymmen skall av utrymnings- och brandskäl hållas fria från personliga tillhörigheter som inte får plats i lägenheten, t ex cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor, blomkrukor och möbler.
Räddningstjänsten informerar om att trapphuset ska kunna vara en utrymningsväg om det skulle uppstå en brand eller en annan olycka. Om trapphuset är fyllt med diverse saker som är i vägen så försvårar det att evakuera och för dig själv att komma ut så snabbt som möjligt ur fastigheten. Trapphuset skall även kunna användas för sjuktransporter och för säkerheten får inte trapphuset användas som lekplats. Husdjur ska hållas kopplade i de gemensamma utrymmena.

Ställ aldrig sopor i trapphuset, inte ens för en kort stund. Det är inte tillåtet att röka i de gemensamma utrymmena, och för allas trevnad släng inte fimpar på marken.

Gården
För att alla skall ha glädje av gården, hjälp oss att hålla ordning och inte skräpa ner. Var rädd om planteringar och gräsmatta och har du husdjur måste de vara kopplade.
Tänk på att inte mata fåglar på gården då fågelmat drar till sig skadedjur, t ex råttor.

För allas trevnad tillåter vi inte parkering av motorcyklar och mopeder på våra gårdar. Vi kan inte tillåta någon enstaka eftersom alla våra hyresgäster skall behandlas lika.

Grillning hör sommaren till, för allas trevnad grilla ej på balkong eller uteplats.

Uteplats eller terrass som tillhör lägenheten skall vårdas och underhållas av dig på egen bekostnad. Om du brister i detta måste vi utföra erforderliga arbeten på din bekostnad. Vid användandet av uteplats tänk på dina grannar.

Att skaka och vädra sängkläder eller mattor från fönster eller balkong är inte tillåtet eftersom det stör grannarna. Det är inte heller tillåtet att kasta saker från balkong och fönster, exempelvis cigarettfimpar. Balkonglådor och vädringsräcken får endast sättas upp på balkongens insida och får inte hänga utanför. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig.

TvättTvättstugan
Alla behöver tvätta, därför har tvättstugan en central roll i huset och är ett gemensamt utrymme för fastighetens samtliga bostadshyresgäster. Håll därför rent och snyggt! Tvättstugan är också det utrymme som det mest kommer klagomål om. Vi ber dig därför att respektera gällande trivselsregler och tvättider som finns i tvättstugan.

Bokning av tvättider
Vi tillhandahåller en cylinder med lägenhetens nummer. Denna cylinder är avsedd att sättas i bokningstavlan på ledig, lämplig dag. Efter tvättning kan bokning av ny tid ske genom flyttning av cylindern. På Karl Gustavsgatan, Jungmansgatan och i vissa fastigheter i Kvillestaden har vi elektroniskt tvättbokningssystem.
Om du ser att tvättstugan är bokad men inte utnyttjas måste du fråga den som har bokat tvättiden först om det är ok att ta tvättiden. Du kan alltså inte bara ta en bokad tvättid som ingen nyttjar.

Följ instruktionerna på maskinerna och om det är något fel på maskinerna gör en anmälan direkt till kundservice, försök inte laga maskinen själv.

Läs nedan för allas trivsel

– BH med bygel ska läggas i tvättpåse, för att undvika stopp och skador i tvättmaskinen.

– Använd inte maskinerna till att färga kläder. Det blir alltid färgrester kvar och nästa hyresgäst kan få sin tvätt missfärgad. Detsamma gäller med klorin.

– Gör rent i tvättmedelsfacken, ta bort damm från torktumlarens luddfilter.
Bänkar, diskbänk, tvättho och maskiner torkas av. Golven våttorkas. Glöm inte att slänga skräp i soppåsen.

– Städning av tvättstugan är hyresgästernas eget ansvar. Titta på städinstruktionerna. Om det saknas städutrustning anmäls detta till fastighetsskötaren.

tillbaka till pärmindex