Bredband och TV

BredbandBredbandsanslutning
Våra fastigheter är utrustade med bredband och vi har avtal med Bredbandsbolaget
och Com Hem. I våra fastigheter på Vasagatan och Karl Gustavsgatan har vi enbart avtal med Com Hem och på Kvillebäcken har vi enbart avtal med Bredbandsbolaget. Gällande Danska vägen har vi enbart avtal med Telia och där har vi fibernät. 1 box ingår per lägenhet och boxen tillhör lägenheten. För att hitta all information om de alternativa bredbandslösningar som Com Hem kan erbjuda besök deras hemsida, där du hittar utbud och priser eller kontakta kundservice på telefon 90 222. För att hitta information gällande Bredbandsbolagets utbud och priser, besök deras hemsida eller kontakta kundservice på telefon 0770-77 70 00. För att hitta information gällande Telias utbud och priser, besök deras hemsida eller kontakta kundservice på telefon 90 200.

TV
Våra fastigheter är anslutna till Com Hems basutbud när det gäller kabel-TV och det ingår i din hyra. Om du önskar ytterligare kanaler är det möjligt med hjälp av en digitalbox. Kontakta Com Hem på deras hemsida eller ring deras kundservice på telefon 0770-77 70 00 eller Bredbandsbolaget, besök deras hemsida eller kontakta kundservice på telefon 0770-77 70 00. På Danska vägen ingår Telias basutbud i hyran och om du önskar utökat TV-utbud kontakta Telia på deras hemsida eller kontakta kundservice på telefon 90 200.

Felanmälan TV-signal
Om du upplever att TV-bilden är dålig kan det vara långa anslutningskablar från kabel-TV uttaget till TV-apparaten som dämpar signalen och orsakar dålig bild. Likadant är det med antennförgreningar. Koppla bort långa anslutningskablar och förgreningar. Använd så kort kabel som möjligt mellan TV och kabel-TV uttaget. Om bilden ändå är dålig gör en serviceanmälan eller kontakta vår kundservice på telefon 031-799 84 84. Om det är andra fel än ovan gör en felanmälan hos respektive operatör.
Tänk på att en dålig tv-bild inte föranleder jourutryckning.

tillbaka till pärmindex