Bra att veta om lägenheten

Fönster
Skötselråd
Hyresgästen ansvarar för att lägenheten hålls i gott skick och de flesta ytskikten i våra lägenheter är tåliga och lättskötta. För de flesta material finns också speciella föreskrifter som bör följas. Saknas skötselföreskrifter bör du kontakta fastighetsskötaren för att få råd. De flesta moderna material går att rengöra med ljummet vatten och lite milt rengöringsmedel.

Golv
Ett bra sätt att skydda golvet är att sätta möbeltassar av filt under benen på möblerna.
Parkettgolv rengör du bäst med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel, använd inte för mycket vatten då kan parketten skadas. Parkett-refresher finns att köpa i specialaffärer för golvvård.

Linoleumgolv skall i första hand rengöras genom dammsugning och moppning. Vid fuktig avtorkning används vatten med neutralt rengöringsmedel. Det är viktigt att du inte tvättar så att linoleummattan blir våt, den kan då börja lukta illa. Man kan med fördel lägga golvvårdsvax eller polish på golvet. Då får man ett slitskikt som håller flera år och som är lättskött. Följ instruktionerna noga. Mer information om linoleumgolv finns här i golvbranschens skötselråd. Om du ska flytta tunga möbler som du inte orkar bära, lägg en matta eller filt under möbeln och skjut den försiktigt till sin nya plats.

Tak
De flesta tak är svåra att rengöra. ”Ett jämnt smutsat tak ser ofta bättre ut än ett flammigt tak efter misslyckad tvätt”. Rengör tak och väggar från damm.

Ventiler och filter
Om du håller ventiler och filter rena då minskar nedsmutsningen av övriga ytor i kök och badrum. Du får inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Systemet rubbas och följen blir att luften istället tränger in på andra ställen, som t ex i brevlådeinkastet och i otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehagligt drag. Luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda. Nya filter finns hos fastighetsskötarna. Den bästa vädringen vid matlagning får du om du öppnar ett fönster eller en vädringslucka så långt som möjligt från köket. Vädra kort och effektivt, gärna med tvärdrag och låt inte fönstren stå på glänt hela dagen.

Kök
Se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Vid stopp i avlopp kontakta genast fastighetsskötaren. Om det är akut och efter kontorstid kontakta SOS alarm på telefon 031-703 14 50.

Diskmaskin
I en del lägenheter kan det vara förberett för att installera diskmaskin. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du vill och kan installera en diskmaskin. Tänk också på att du ansvarar för att installationen utförs fackmannamässigt.

Kyl och frys
Regelbunden avfrostning ger en jämn temperatur och spar ström. Tillsammans står de för 20 % av energi förbrukningen i ett hushåll. Tänk på att inte hacka eller bryta bort isen i frysen utan låt den tina. Frysen ska frostas av minst två gånger per år.

Spis
Tvätta spis, ugn och fläkt regelbundet och glöm inte att rengöra fettfiltret. Torka bort fettfläckar från plattor så att inte fettet bränner fast. Tänk på att använda kastruller med plan botten. Dåliga kastruller kan medföra att spisplattan spricker. Finns det spis med häll använd rengöringsmedel som finns i handeln som är anpassad för häll. Samma sak med ugnen och för att göra rent ugnen finns det effektiva medel i handeln.

WC och bad
I en del lägenheter kan det vara förberett för att installera en tvättmaskin och tumlare. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du vill och kan installera en tvättmaskin. Tänk också på att du ansvarar för att installationen utförs fackmannamässigt.
Hyresgästen skall se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Vid stopp i avlopp kontakta genast fastighetsskötaren. Om det är akut och efter kontorstid kontakta SOS alarm på telefon 031-703 14 50. Golvbrunnen ska rengöras med jämna mellanrum. Det är förbjudet att spola ner föremål i wc och tvättställ och spola endast ner toalettpapper i toaletten. Sådant som tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger och annat orsakar stopp i avloppet och medför stora kostnader. Du som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer.

En mjuk borste/svamp och ett milt rengöringsmedel är det bästa sättet att hålla porslin i wc och badrum rent och glöm inte att rengöra golvbrunnen med jämna mellanrum. Använd inga medel då du rengör kranar, endast vatten och trasa/svamp. I badrummet är det också viktigt att rengöra ventilerna med jämna mellanrum.

Om du är borta någon längre tid tänk på att vattnet i vattenlåsen avdunstar. Be någon granne eller anhörig spola vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho, då luktar det mycket bättre när du kommer hem.

Kakelväggar
Du rengör kakelväggar med ett milt rengöringsmedel lämpligt för kakel.

Balkonger
Vi värnar om enhetlighet, estetik, trygghet och säkerhet. Man får därför inte sätta upp markiser, dels av säkerhetsskäl men även för de höga återställningskostnader varje enskild hyresgäst måste betala vid avflyttning, då fastighetens tätskikt skadas. Vårt önskemål är också att om möjligt undvika individuella färgglada tygstycken på de franska balkongerna. Balkonglådor och krukor får gärna användas men av säkerhetsrisk enbart på insidan av balkongen. Av fara för tredje man måste vi förhindra olämpliga och farliga placeringar.

Måla och tapetsera
Om du vill måla och tapetsera på egen bekostnad får du gärna göra det men på ett fackmannamässigt sätt. Tapetsera gärna men att måla direkt på en tapet utan välgjort underarbete anses inte vara fackmannamässigt. Tapetsera gärna i ljusa och lugna färger i lämpliga material, det håller bättre i längden.
Är det slarvigt gjort, extrem färgsättning eller om du har använt olämpligt material kan du bli ersättningsskyldig. Tag gärna kontakt med oss, vi hjälper gärna till med råd och tips.

Ett tips för att undvika fettfläckar på tapeterna, orsakade av att sängar, soffor, stolar m m står för nära väggen är att använda sänggavel på din säng. Om du har orsakat fettfläckar eller andra skador på tapeterna, kan en omtapetsering faktureras dig den dagen du flyttar. Fettfläckar ses ofta som onormalt slitage och ersättningsskyldigheten föreligger oavsett hur många år som gått sedan hyresvärden tapetserade om.

Håltagning

Väggar och tak
Försök att göra så få hål i väggar och tak som möjligt och var försiktig så du inte kommer åt el- eller vattenledningar. Använd rätt typ av pluggar vid håltagning.
I många av våra äldre hus består väggarna av porös puts. Att borra i dessa väggar medför ofta flera borrhål innan man finner fäste alternativt att delar av putsen lossnar.

Hål som har gjorts på rätt sätt och i rimlig omfattning räknas normalt inte som åverkan eller skadegörelse. Vid montering av s k Mollyplugg uppstår problem. Dessa är i stort sett omöjliga att ta bort utan att skador uppstår. Vid avflyttning skall således plugg och skruv tas bort och borrhålet fyllas igen. Om du orsakar ett onormalt antal borrhål i en vägg räcker det oftast inte att fylla igen borrhålen, utan en omtapetsering är då nödvändig och kostnaden kommer att debiteras dig. Tala gärna med fastighetsskötaren innan du börjar borra. Ytterligare information om håltagning.

Kakel och kakelfog
Att borra i kakel eller kakelfog är inte tillåtet. Anledningen är att man punkterar våtrumsskiktet och det föreligger risk för fuktskador. Att återställa ett borrhål i kakel eller kakelfog är kostsamt och kostnaden kommer att debiteras dig.

Förråd
Lägenhetsförråden är placerade i källarplan eller vindsplan. Varje lägenhet har ett eget utrymme. Om det är vinds- eller källarförråd, samt vilket nummer ditt förråd har står på hyresavtalet.

Du ansvarar för låsning av förråd samt för tillsyn och löpande skötsel. Förvara inte stöldbegärliga saker i förrådsutrymmen. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd, placera därför inte föremål direkt mot golv eller vägg. Gångarna till förråden får inte belamras med diverse saker, det medför risk för brand, fallolycka eller försvårad utrymning. Se alltid till att dörrar till vind och källarförråd är låsta.

Hemförsäkring
Du som hyresgäst måste ha en hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring och en skada eller olycka inträffar, kan det få mycket tråkiga konsekvenser för dig som hyresgäst, men också för dina grannar. Du kan också drabbas hårt om någon annan, till exempel en granne gör ett misstag. Om du får rökskador på dina tillhörigheter på grund av någon annans misstag får du själv stå för skador och kostnader för ditt eget lösöre om du inte har en hemförsäkring.

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i vinds- eller källarutrymmen.

Porttelefon
Porttelefonförbindelse finns mellan lägenheten och portregistret vid fastighetens huvudentré. I vissa fastigheter är det den egna fasta telefonen eller mobiltelefonen som porttelefonen kopplas till och detta utgör ingen samtalskostnad för dig eller den som ringer på.

tillbaka till pärmindex