Frågor och svar boende

Här har vi samlat information om vad som gäller hos oss för dig som hyresgäst. Vi har försökt sammanfatta de vanligaste frågorna, saknar du svar på något? Hör av dig till oss synpunkter@kjellberg.se.

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på vårt kundservice nummer 031-799 84 84 eller via e-post kundservice@kjellberg.se

Akut hjälp

Om du får akut avloppsstopp, översvämning eller en helt strömlös lägenhet och du behöver akut hjälp efter kontorstid, ring då SOS alarm på telefon 031-703 14 50. Tänk på att en dålig TV-bild inte är akut och därför inte föranleder en jourutryckning.

Autogiro

Det enkla sättet att betala hyran

Som hyresgäst hos Ivar Kjellberg Fastighets AB har du möjlighet att utnyttja autogiro för betalning av din hyra. Autogiro är det bekvämaste sättet att betala räkningar på. Du slipper hanteringen med inbetalningskort och eventuella extrakostnader som posten eller banken tar för att hantera din räkning.

Att ansöka om autogiro
Hämta autogiroanmälningsblankett här, hämta en pappersblankett på vårt kontor eller så skickar vi en blankett till dig. På blanketten fyller du i alla nödvändiga uppgifter och lämnar den till oss. Ungefär 2 veckor senare är du ansluten till autogiro och beloppet överförs bekvämt och tryggt från ditt konto till Ivar Kjellberg Fastighets AB.

Mer du behöver veta om autogiro
När du har ansökt om autogiro och blivit ansluten får du en ny hyresavi hemskickad. Den ser ut som tidigare med ett undantag, på inbetalningsdelen står det ”makulerad p g a autogiro” istället för ett belopp och då vet du att från och med nu fungerar ditt autogiro. På förfallodagen skall hyresbeloppet finnas tillgängligt på ditt bankkonto för att kunna överföras från ditt konto till Ivar Kjellberg Fastighets AB.

Saknas täckning på det aviserade beloppet på ditt konto annulleras autogirobetalningen och en egen insättning måste göras.Vill du veta mer kontakta Anita Asp på telefon 031-799 84 28 eller skicka e-post till anita.asp@kjellberg.se

Avflyttning

Det kan ju hända att du av någon anledning behöver flytta från oss och tre månaders uppsägningstid gäller med början från närmaste månadsskifte. Under uppsägningstiden måste tilltänkta hyresgäster titta på lägenheten och du är skyldig att visa lägenheten. Telefonnummer som anges på uppsägningen kommer att lämnas ut till tilltänkta hyresgäster.
Vi vill påminna dig om att lämna lägenheten väl flyttstädad på avflyttningsdagen. Glöm inte att städa ur förråd och eventuell balkong/uteplats. Till din hjälp har vi en checklista som du hittar här. Vi gör en gemensam funktionsbesiktning på avflyttningsdagen.

Blankett för uppsägning av hyreskontrakt hittar du här. Du får gärna ange orsak till varför du flyttar ifrån oss.

Vid dödsbo gäller en månads uppsägningstid. Detta gäller endast om uppsägningen inkommer inom en månad efter det att hyresgäst har avlidit.

Nyckelhantering för garage: 
Lådspikaregatan – Utlämning och tillbakalämning av nyckel sker på vårt kontor på Jungmansgatan 15.

Vegagatan – Utlämning och tillbakalämning av nyckelbricka sker på Newsec´s fastighetsskötarexpedition på Nordostpassagen 5 B. Tel: 031-12 80 38 måndag till fredag kl 12 – 12.30, övrig tid telefonsvarare.

Jungmansgatan – Utlämning och tillbakalämning av nyckelbricka sker på vårt kontor på Jungmansgatan 15.

Bö – Utlämning och tillbakalämning av nyckel sker på vårt kontor på Jungmansgatan 15.

Kvillestaden – Utlämning och tillbakalämning av nyckelbricka sker på vårt kontor på Jungmansgatan 15.

Blankett för uppsägning av p-plats/garage hittar du här.

Avlopp

Du som hyresgäst ska se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Vid stopp i avlopp kontakta genast fastighetsskötaren, efter kontorstid om det är akut ring SOS alarm på telefon 031-703 14 50. Golvbrunnen ska rensas och rengöras med jämna mellanrum. Spola endast ner toalettpapper i toaletten och tänk på att tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger och annat orsakar stopp i avloppet, det medför stora kostnader. Du som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer.

Hår från katt och hund i avloppet är att be om stopp, därför behöver du vara noga med att kamma eller borsta ditt husdjur, speciellt då den fäller. Kattsand får absolut inte slängas i WC, den blir som cement i rörkrökarna och orsakar svåra stopp i avloppsstammen.

Barnvagnar & cyklar

I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum där du kan förvara barnvagnen. Om det inte finns ett barnvagnsrum i huset ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara barnvagnar eller cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnar och cyklar hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten samt att det är en brandrisk.
Din cykel ska parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller i ditt cykelrum om detta finns i just ditt hus. De cyklar som förvaras i cykelrummet och cykelstället ska vara hela och fungerande.

Betala hyran

Hyresavier kommer i brevlådan inför varje kvartal. Det finns också möjlighet att använda autogiro.
Du är skyldig att betala din hyra i tid. Skulle du få problem av något slag, tala med oss!
Om OCR-nummer saknas beror detta på att du är ansluten till Autogiro. Behöver du ändå göra din inbetalning manuellt kan du kontakta kundservice på 031-799 84 84 så hjälper vi dig att ta fram ett OCR-nummer. 

Brandinformation

Råd och tips från Brandskyddsföreningen finns att läsa här.

Blinkande lysrör
Ska man byta ut. Anledningen är att delarna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om uttjänta lysrör inte byts ut. Resultatet kan bli att det börjar brinna.

Mopeder
Brandfarliga vätskor och gaser får inte förvaras i källarförråd. Mopeder får inte heller förvaras i källarutrymmet, eftersom bestämmelserna säger att där mopeder förvaras måste det vara lämpligt och brandtekniskt avskilt från utrymningsvägar som trapphus och liknande.

Halogenlampor
Viktigt att tänka på när du byter trasiga halogenlampor, är att det är jätteviktigt att du tittar på vilken spänning (V), ljuseffekt (W) och lampsockel du ska ha. De olika sorterna kan vara väldigt lika till utseendet men fel val kan göra att det börjar brinna. Vanliga glödlampor blir inte riktigt så varma som halogenlampor och medför därför en något lägre brandrisk.

Brandfilt
En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl. Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Filtens storlek bör vara minst 120×180 cm för att kunna användas för att släcka brand i kläder på en människa.

Spis
Om det börjar brinna i någonting i en kastrull eller stekpanna, sätt på ett lock som kväver elden. Man kan också använda en brandfilt. Har branden spridit sig till köksfläkten måste man dock använda brandsläckare. Släck aldrig en brand på spisen med vatten! Brinnande fett slungas då omkring på ett explosionsartat sätt.

Brand i möbler eller gardiner
Om man har en mindre brand i möbler är brandfilt ett bra redskap att släcka med. Brand i en gardin blir lättare att hantera om gardinen dras ner på golvet.

Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder gäller det att handla snabbt. Lägg ner personen på marken. Kväv branden med en brandfilt eller vad som finns till hands. Lägg på brandfilten från huvudet och neråt så att lågorna inte slår upp mot personens ansikte.
Om det brinner i dina egna kläder ska du slänga dig ner och rulla runt samtidigt som du skyddar ansiktet.

Bredband och TV

Bredbandsanslutning
Våra fastigheter är utrustade med bredband och vi har avtal med Telenor och Com Hem. I våra fastigheter på Vasagatan och Karl Gustavsgatan har vi enbart avtal med Com Hem och på Kvillebäcken har vi enbart avtal med Telenor. På Danska vägen har vi enbart avtal med Telia och där har vi fibernät. 1 box ingår per lägenhet och boxen tillhör lägenheten.
För att hitta all information om de alternativa bredbandslösningar som Com Hem kan erbjuda besök deras hemsida där du hittar utbud och priser eller kontakta kundservice på telefon 90 222. För att hitta information gällande Telenors utbud och priser, besök deras hemsida eller kontakta dem via denna sida.. För att hitta information gällande Telias utbud och priser, besök deras hemsida eller kontakta kundservice på telefon 90 200.

Kabel-TV
Våra fastigheter är anslutna till Com Hems basutbud när det gäller kabel-TV och det ingår i din hyra. Om du önskar ytterligare kanaler är det möjligt med hjälp av en digitalbox. Kontakta Com Hem på deras hemsida eller ring deras kundservice på telefon 0770-77 70 00. Vill du ha ytterligare kanaler via Telenor kan du besöka Telenors hemsida eller kontakta kundservice genom denna sida Telenor kontakt. På Danska vägen ingår Telias basutbud i hyran och om du önskar utökat TV-utbud kontakta Telia på deras hemsida eller kontakta kundservice på telefon 90 200.

Felanmälan TV-signal
Om du upplever att TV-bilden är dålig kan det vara långa anslutningskablar från kabel-TV uttaget till TV-apparaten som dämpar signalen och orsakar dålig bild. Likadant är det med antennförgreningar. Koppla bort långa anslutningskablar och förgreningar. Använd så kort kabel som möjligt mellan TV och kabel-TV uttaget. Om bilden ändå är dålig gör en serviceanmälan eller kontakta vår kundservice på telefon 031-799 84 84.
Om det är andra fel än ovan gör en felanmälan hos respektive operatör.
Tänk på att en dålig tv-bild inte föranleder jourutryckning.

Byta lägenhet

Om du kan visa att det finns beaktansvärda skäl för att byta din lägenhet och att vi inte har något att erinra mot den nya hyresgästen som kan innebära påtaglig olägenhet för oss som hyresvärd, så går det bra att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt utanför Ivar Kjellberg Fastighets AB. Ett giltigt skäl att neka byte kan vara misstanke om att det föreligger olaglig penningtransaktion mellan bytesparterna. Handläggningen sker i samråd med den andra partens hyresvärd och beräknas ta två månader innan inflyttning kan ske. Ihop med ansökan ska sanningsförsäkran undertecknas av båda parter.

Vi följer hyresnämndens gällande praxis och verkar för en sund och ärlig bostadsmarknad. Detta innebär t ex att vi inte godkänner byte vid köp av bostadsrätt eller villa.

Vi vill att du läser igenom informationen gällande lägenhetsbyte som du hittar här.

När du har bestämt dig för att byta din lägenhet och har hittat någon att byta med, ska du fylla i vår blankett, ansökan om byte av lägenhet som finns på vår hemsida som du hittar här.

Till ansökan ska bytesparten bifoga personbevis, arbetsgivarintyg inklusive löneuppgift alternativt pensionsbesked, studieintyg/a-kassebesked och kopia på nuvarande hyreskontrakt. När allt är godkänt mellan fastighetsägarna är det slutligen en besiktning som ska göras. Efter det så kvarstår kontraktskrivning.
Din uppsägning har du redan undertecknat i samband med ansökan så du behöver inte komma till kontoret igen.

Har du några funderingar ring kundservice på telefon 031-799 84 84.

Energideklaration

Alla våra fastigheter har energideklarerats. Energideklarationen innebär att man går igenom fastighetens värme- vatten- och elförbrukning samt teknisk information om huset. Deklarationen lämnas till Boverket. Om någon fastighet skulle visa avvikande siffror eller förbrukningsvärden får vi åtgärdsförslag från besiktningsmännen. Samtliga våra fastigheter är idag godkända.

Grillning

När sommaren är här är det både trevligt och gott att använda grillen vid matlagningen. Vi vill då passa på att tala om vilka regler som gäller.
Att det är härligt att grilla den här årstiden är vi många som tycker men det gäller att göra det så att man inte stör sin omgivning. För brandsäkerheten och med hänsyn och respekt gentemot dina grannar är det därför inte tillåtet att grilla på balkong, gård eller uteplats.
För mer information var i Göteborg det finns fina grillplatser. Gå in på Göteborgs Stads hemsida, www.goteborg.se välj Fritid & Natur, Natur samt Naturområden.

Tänk på att alltid visa hänsyn och respekt gentemot dina grannar!

Har Ivar Kjellberg Fastighets AB någon störningsjour?

När man bor hos oss vill vi att rätten till lugn och ro ska vara en självklarhet för alla våra hyresgäster. Därför finns det vissa trivselregler kring boendet som hyresgästerna måste följa för att alla ska kunna trivas. Till exempel får man inte orsaka onormalt mycket ljud, genom upprepade sena fester med rop och skrik, hög musik, dunkningar från lägenheten eller störningar i trapphus. I hyreslagen står att läsa ”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Ett bra tips är att meddela grannarna om att du ska ha en fest, en granne är mer förstående om man fått förhandsinformation om detta.

Vi har inte någon störningsjour man kan ringa till och om du har problem med upprepade störningar från en granne, försök först och främst att prata med personen i fråga. Om det inte hjälper eller att du känner att du inte vill, så ska du givetvis kontakta oss på telefon 031-799 84 84 för hjälp med vidare kontakt. 

Hemförsäkring

För din trygghet och en av de viktigaste sakerna som du ska skaffa dig som hyresgäst är en hemförsäkring, ifall något skulle hända. En hemförsäkring innebär att du som hyresgäst skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, vattenläckor, skador eller brand i lägenheten.

Hyra ut i andra hand

För att du som hyresgäst skall ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid, måste du ha godtagbara skäl. Dessa skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, sjukhusvistelse alternativt provsamboende. Skälet skall styrkas med intyg alternativt personbevis med sambos personnummer och adress när det gäller provsamboende. Om det gäller arbete eller studier på annan ort, ska orten ligga längre bort än vad som kan an¬ses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka åtta-tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Provsamboende godkänner vi max 1 år, inkluderat uppsägningstiden som är 3 månader.

Uthyrningen får inte innebära påtaglig olägenhet för oss som hyresvärd och huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand.
Vi vill att du läser igenom informationen gällande andrahandsuthyrning som du hittar här.

När du har bestämt dig för att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du fylla i vår blankett, ansökan om uthyrning andrahand som finns på vår hemsida som du hittar här.
Ansökan samt intyg och eventuell fullmakt (vid utlandsvistelse)samt kopia på ert andrahandsavtal skall skickas in till oss och du måste avvakta vårt skriftliga godkännande innan allt är klart och godkänt. I ert andrahandsavtal är det viktigt att det framgår hyresbelopp, hyresperiod samt en uppsägningstid mellan dig och andrahandshyresgästen. Handläggningstid max 4 veckor så var ute i god tid. Tänk på att du är ansvarig både ekonomiskt och juridiskt. Det är viktigt att du informerar din andrahands hyresgäst om att det inte finns någon möjlighet att ta över en lägenhet som sägs upp av dig, uthyrningen är under en begränsad tid.

Har du några funderingar ring kundservice på telefon 031-799 84 84.

Inflyttning

När det börjar närma sig inflyttning till den nya lägenheten, kallas in- och avflyttad hyresgäst till en funktionsbesiktning. Detta sker brevledes och cirka 14 dagar innan den 1:e i månaden. Om den 1:e infaller på en helgdag, sker bytet första arbetsdagen efter helgdag. Avflyttad hyresgäst lämnar över alla nycklar och fastighetsskötaren går igenom lägenheten, tittar så att det inte finns några skador och att lägenheten är rätt städad. Det är också viktigt att du som inflyttande hyresgäst tittar så att du är nöjd med städningen.

För att höja säkerheten och för att du ska känna dig trygg i den nya lägenheten så byter vi låscylinder på ett av låsen i lägenhetsdörren på inflyttningsdagen. Till lägenheten hör 3 st nycklar till respektive lås.

Fastighetsskötaren informerar dig om huset och området m m.

Första hyresavin skickas till dig i god tid innan förfallodatum, som är den siste i varje månad.
Hyran betalas i förskott per månad.

Adressen ändrar du genom att ringa till
Svensk adressändring telefon 020-97 98 99 eller anmäla flytt via deras hemsida www.adressandring.se. Därifrån kan du också beställa adressändringskort. Glöm inte meddela vänner och bekanta din nya adress.
Även arbetsgivare, bankgiro, försäkringsbolag, föreningar m m behöver din nya adress. 

Information om kommunens lägenhetsregister för folkbokföring och statistik

År 2006 beslutades i lag att Sverige skall ha ett lägenhetsregister. Lantmäteriet fick i uppdrag att skapa ett sådant register.
Fr o m 1 januari 2010 tar kommunen över hanteringen av registret. I Göteborg är det Stadsbyggnadskontoret som är ansvarig.

Kommunens lägenhetsregisternummer kommer att användas av Skatteverket för folkbokföring på lägenheten i stället för som idag på fastigheten.
Statistiska Centralbyrån kommer att använda registret för folk- och bostadsräkning samt för framtida samhällsplanering.

Vi fastighetsägare har fått numrera våra lägenheter i enlighet med fastställd mall och lämna in uppgifterna till Lantmäteriet. Tyvärr är dessa nummer inte detsamma som våra nuvarande lägenhetsnummer. I november 2009 skickade vi ut ett brev till samtliga våra hyresgäster med uppgift om kommunens lägenhetsregister nummer.
Ditt 4-siffriga lägenhetsregister hittar du på hyresavin där det benäms Kommunens LR-nummer.
Du hittar det också på baksidan av ditt hyresavtal där det också benäms Kommunens LR-nummer (informationen finns på avtal tecknade fr o m 2010-01-01).

I all korrespondens med våra hyresgäster använder  vi oss av vårt befintliga lägenhetsnummer men vi kompletterar våra hyresavier med kommunens lägenhetsregisternummer.

Har du frågor kontakta oss på telefon 031-799 84 84.

Vill du läsa mer om det nya lägenhetsregistret besök www.lantmateriet.se/lagenhetsregistret

Ohyra

Småkryp, ohyra och skadedjur – kärt barn har många namn som man brukar säga!
Om du upptäcker ohyra i lägenheten eller i ditt förråd är du som hyresgäst skyldig att omedelbart anmäla detta till Anticimex på telefon 031–742 26 20. Du bokar en skadedjurssanering direkt med Anticimex. På deras hemsida, kan du läsa mer om deras tjänster och få tips om vad man ska vara uppmärksam på. Vi som hyresvärd vill också veta att du har ohyra i lägenheten och om du skulle upptäcka ohyra i de gemensamma utrymmena i fastigheten är det hyresvärdens ansvar, kontakta oss direkt på vår växel på telefon 031-799 84 84. Om du upptäcker skador på lösöre, t ex en fin tröja, då kontaktar du direkt ditt försäkringsbolag.

Målning och tapetsering

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Men det hindrar inte att du själv, på egen bekostnad, ser över dina väggar. Tänk dock på att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig för slarv, olämpligt material och extrem färgsättning. Att måla på en tapet anses inte vara fackmannamässigt. Ta gärna kontakt med förvaltaren om du vill ha råd och tips. Vid avflyttning besiktigar vi lägenheten. 

Rutiner för besiktning av hissar

Ivar Kjellberg Fastightes AB har krav på sig som fastighetsägare att besiktiga alla hissar en gång per år samt att åtgärda eventuella anmärkningar.

Vi har ett avtal gällande besikting med Inspecta AB som är ett, av SWEDAC, ackrediterat besiktningsorgan. I enlighet med avtalet kallar Inspecta till besiktning en gång per år.
Serviceavtal har vi med Vinga Hiss AB och Thyssen Hiss AB. I deras uppdrag ligger att närvara vid besiktning med Inspecta samt i dialog med oss åtgärda besiktningsanmärkningar.

Skriva till en person på hyresavtal

När du flyttar in hos oss och står ensam på kontraktet och t ex blir sambo eller gifter dig, så skriver vi inte till någon mer person på hyresavtalet. De är skyddade av giftorätt- och sambo lagen och folkbokföringen. Om någon mer bor i lägenheten får de folkbokföra sig med c/o adress, eftersom hyresavtalet styr vad som ska stå på namnskylten.

Söka ny bostad internt

Om du av någon anledning är intresserad av att byta till en annan lägenhet hos oss har du möjlighet när du har bott i samma lägenhet i minst 3 år genom att registrera dig i vår intressebank och börja söka annonserade lägenheter. Vi kan inte lova våra hyresgäster att de får företräde då alla lägenheter inte går att förmedla internt. Du registrerar i intressebanken under fliken bostäder eller klickar här. Om du vill stå kvar i vår intressebank måste du själv komma ihåg att förnya din ansökan var 6:e månad via vår hemsida.

Säga upp del av hyresavtal

Om ni är två personer som står för ett hyresavtal är båda solidariskt ansvariga för lägenheten. Om någon av er önskar flytta måste vi få reda på detta. Den som vill flytta och säga upp sin del av hyresavtalet använder blankett ”del av uppsägning”. Den av er som vill bo kvar ska även skriva på och godkänna på blanketten. Uppsägningstiden är densamma, 3 månader.

Trivsel

För att alla ska trivas tillsammans i ett flerfamiljshus där många bor nära varandra, krävs det både hänsyn och välvilja. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad, vi hör våra grannar och dom hör oss. Hos en barnfamilj är det livligare än hos en pensionär och så måste det få lov att vara. Du ska samtidigt inte behöva acceptera hög musik, skrik och bråk och störande spring i trappor. Höga ljudnivåer som stör är inte tillåtet, varken på dagar eller nätter. Lagen ser idag strängt på störningar.
Trapphusen får inte användas som lekplats eller uppehållsrum och självklart är rökning förbjuden i de gemensamma utrymmena i våra fastigheter.

Ska du ha en större fest tala om det för grannarna i förväg. Dom har säkert större förståelse och risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå. Men det är inte tillåtet att störa obegränsat. Du som hyresgäst ansvarar även för besökande gäster.

Tänk på att ljudnivån på tv och stereo ska vara inställd på lagom nivå. Tänk på hur du ställer dina högtalare, bara genom att ändra placering kan du förhindra att ljudet fortplantar sig in till grannen. Hårda ljud fortplantar sig till övriga delar av huset så undvik att gå med hårda skor inne. Precis som när du borrar eller spikar i väggar så tänk på att välja rätt tillfälle till stökiga jobb.

Tvätt och diskmaskin

I en del lägenheter finns det möjlighet att installera egen tvätt- och/eller diskmaskin.
Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt. Innan du har bestämt dig kontakta din fastighetsskötare för rådgivning. Kom ihåg att det är du som är ansvarig som hyresgäst för din tvätt- och diskmaskin. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset.

Vad gör jag om grannen stör

I första hand rekommenderar vi att du kontaktar grannen. Det brukar lösa problemet i de flesta fall. Det kan vara så att han eller hon inte är medveten om att du blir störd.
I andra hand ringer du vår kundservice på telefon 031-799 84 84 under arbetstid.

Vad behöver jag inte acceptera?

Exempel på störningar som inte ska accepteras är:

  • Högt ljud från musikanläggningar eller eget musicerande
  • Hundar som skäller högt och länge
  • Upprepade bråk och skrik
  • Återkommande störande fester
  • Borrande och hamrande på olämpliga tider

Händer det efter arbetstid eller på en helg ringer du SOS alarm telefon 031-703 14 50.

Ventilation

God ventilation är en förutsättning för att ha ett bra klimat inomhus och viss luftomsättning måste finnas. Det måste vara en balans mellan tilluften och frånluften i en bostad. Tilluften tas oftast in genom ventiler vid fönster och frånluften sugs oftast ut genom ventiler i kök och badrum. När du ska rengöra en frånluftsventil är det viktigt att inte ändra inställningen på hur mycket ventilen ska vara öppen. Skruva aldrig helt av den så kallade ”tallriken”, sätt någon form av markering på både den fasta och rörliga delen så du får tillbaka ”tallriken” på samma sätt som innan rengöringen.

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten är det viktigt att hålla ventiler rena och inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Systemet rubbas och följen blir att luften istället tränger in på andra ställen, som t ex i brevlådeinkastet och i otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehagligt drag. Luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut den gamla. Vädra kort och effektivt, gärna med tvärdrag och låt inte fönstren stå på glänt hela dagen.

Våra boservicekontor fixar det mesta!

Våra boservicekontor ger oss närhet till våra hyresgäster. Boservicekontoren fungerar som lyhörda känselspröt ut mot hyresgästerna.

Det är här våra fastighetsmedarbetare gör upp sina planer för dagens serviceinsatser. Löpande utbyte av kunskaper och erfarenheter, bra kamratskap och teamarbete. Här hittar du mer information om våra boservicekontor.

I mån av tid kan våra fastighetsskötare utföra vissa arbeten enligt vår serviceprislista.

Värme och kyla

Under hösten och vintern får vi många frågor om innetemperaturen. Alla upplever värmen på olika sätt. Några tycker det är för varmt och en del fryser. Det är det rådande vädret som påverkar tidpunkten när vi slår på värmen i våra fastigheter. Det väsentliga är att lägenheterna håller cirka 21 grader.

Elementet kan ibland kännas kallt och det beror på att det sitter en termostatventil på elementet som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är cirka 21°C i rummet, stänger den av vattenflödet igenom elementet. Efter en stund svalnar elementet och når samma temperatur som rummet. Det är därför som man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute. När sedan temperaturen i rummet sjunker under 21°C så öppnar termostaten igen. På så sätt håller man en jämn temperatur inne.

Ett par saker är viktiga att tänka på, bland annat att man möblerar rätt. Det vill säga att man inte ställer soffor, hyllor med mer tätt intill elementet så att värmen inte kan spridas ut i rummet. Tjocka gardiner som hänger framför termostaten påverkar dess funktion då den stänger för tidigt.

För att mäta en korrekt temperatur i ditt rum bör du placera din termometer mot en innervägg. Placeras termometern mot en yttervägg eller i ett fönster blir temperaturen missvisande, eftersom kalla väggar och fönster håller en lägre temperatur än i övriga rummet.

Vi får också frågor gällande om man behöver lufta elementen i lägenheten. När man har utfört rörarbeten i värmesystemet kan detta föra med sig luft till lägenheterna. Luften hamnar då oftast i lägenheterna längst upp i huset. Då hörs ett bubblande oljud i elementen. Då kan det vara nödvändigt att lufta elementen.